• +421 918 800 332
  • advokat@akmotycka.sk
  • Pon-Pia 08:30 – 16:30

Naša filozofia

Naším cieľom je poskytovať klientom nadštandardné právne služby a vytvárať dlhodobé obchodné partnerstvá.
Rovnako ako každá cesta začína prvým krokom, v tomto prípade začíname úvodnou konzultáciou s porozumením Vašej aktuálnej situácie, spoločným určením priorít a cieľov. Tieto skutočnosti považujeme za kľúč k úspechu pri vytváraní riešení šitých na mieru a v súlade s Vaším zámerom. Na základe dlhoročnej praxe a stovky vyriešených prípadov, podporného personálu, ako aj externých špecialistov sme pripravení pomôcť Vám uplatniť Vaše práva a využiť, či maximalizovať obchodné príležitosti.

Právne služby poskytujeme v nasledovných oblastiach

Občianske právo

Obchodné právo

Realitné právo

Trestné právo

Daňové právo

Register partnerov verejného sektora

Predstavenie našej Advokátskej kancelárie Motyčka

Advokátska kancelária Motyčka vznikla ako prirodzený vývoj vyplývajúci z pôsobenia zakladateľa a advokáta JUDr. Dalibora Motyčku v Notárskom úrade so sídlom v Nitre, vedeným JUDr. Alenou Motyčkovou, notárom a porozumením nevyhnutnosti odborného uplatňovania nárokov, ochrany práv a chránených záujmov každej osoby.

Dôvera a etika.

Dôveru svojich klientov si získavame osobným a ľudským prístupom pri dodržiavaní a zachovaní najvyšších štandardov etiky a integrity.

Odbornosť.

Právne služby poskytujeme výlučne v súlade so zákonom a dbáme pri tom na uplatňovanie práva v súlade s najnovšími poznatkami z právnej praxe a rozhodnutí súdov.

Dostupnosť.

Právo na právnu pomoc patrí podľa nášho názoru popri ochrane života a zdravia medzi základné ústavné práva každej osoby. Vieme, že nie každý má rovnaké možnosti pri výbere právnej pomoci, a preto je naším cieľom poskytnúť právne služby v rovnakej kvalite pre každú osobu.

Advokátska kancelária Motyčka, s.r.o.